A truth, a lie and a list of possibilities (București)

[for EN please scroll down]

„În momentul în care vedem ceva frumos suntem supuși unei descentrări radicale. Frumusețea ne ridică uşor deasupra pământului, lăsând-l să se rotească sub noi câțiva centimetri, în așa fel încât, atunci când revenim, descoperim că avem o cu totul altă relație cu lumea față de momentul anterior ”. Elaine Scarry

„A truth, a lie and a list of possibilities” este primul spectacol al trilogiei Beauty – Disgust – Utopia, în care coregrafa Andreea Novac își întoarce atenția asupra frumuseții, înțeleasă ca experiență de comunicare sau act de descoperire, dezgolit de promisiuni estetice.

„Nu tratez frumusețea ca pe un obiect sau ca pe o calitate estetică, ci mai degrabă o înțeleg ca pe o interacțiune particulară între spectator și performer, ce implică un transfer de putere; o experiență transformatoare, mereu instabilă, subjugantă și eliberatoare în același timp, motiv pentru care, adesea, ne dă batai de cap”. Andreea Novac

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Concept: Andreea Novac
Coregrafie şi interpretare: Andreea Belu, Cristina Lilienfeld, Andreea Novac
Sound Design: Shamamanu’
Light Design: Alexandros Raptis
Costume: Sabina Suru

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Biletele se achiziționează de la locația spectacolului.
Rezervările se fac pe: http://teatrufix.ro/rezerva/

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Spectacolul este produs de asociația Developing Art şi co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național.

*Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul programului sau de modul în care rezultatele programului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.

// EN

„At the moment we see something beautiful, we undergo a radical decentering. Beauty lifts us, letting the ground rotate beneath us several inches, so that when we land, we find we are standing in a different relation to the world than we were a moment before”. Elaine Scarry

A truth, a lie and a list of possibilities is the first performance from the trilogy
Beauty – Disgust – Utopia, in which choreographer Andreea Novac turns her attention to beauty, understood as a communication experience or as an act of discovery, bare of esthetical promises.

„I don’t treat beauty as an object or as an esthetical quality, but more like a specific interaction between the spectator and the performer, which implies a transfer of power, a transformative experience, always unstable, enthralling and releasing at the same time, a reason for which, often, gives us lots of trouble”. Andreea Novac

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Concept: Andreea Novac
Choreography and performers: Andreea Belu, Cristina Lilienfeld, Andreea Novac
Sound Design: Shamamanu’
Light Design: Alexandros Raptis
Costumes: Sabina Suru

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tickets can be bought at the location.
Reservations are made on: http://teatrufix.ro/rezerva/
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
The performance is produced by the association Developing Art and is co-financed by the National Cultural Fund Administration (AFCN)
*The project does not necessarily represent the position of the National Cultural Fund Administration. AFCN is not responsible for the content of the project or the way the project results can be used. They are entirely responsible to the beneficiary of the funding.